Bu otomasyona erişim sadece Kampus içi network ağından yapılabilmektedir.